Surp Krikor Lusavoriç Kilisesi
Kuzguncuk - Istanbul
Surp Krikor Lusavoriç Armenian Church - Kuzguncuk

Church Of Saint Gregory The Illuminator - Kuzgunjuk

Duyurular - Notice - Anasayfa - İndex

 

Kilisemiz Facebook Sayfası    
Agos Gazetesi Jamanak Gazetesi 2011 Marmara Gazetesi 2011
     

Duyuru

Vakfımız seçimlerine 2. bir liste olarak giren Mavi Liste,  Seçimi Kaybedip, İstanbul Vakıflar Müdürlüğüne seçimlerden iki gün sonra Üsküdar Surp Haç Ermeni Kilisesinin Yöneticileri, eşleri ve yakın çevrelerinin imzaları ile yaptıkları itiraz da reddedildiği halde, Yine Üsküdar Surp Haç Ermeni Kilisesinin Yöneticileri, eşleri desteğinde Kilisemizi mahkemeye verdiler.

Bilindiği gibi hemen hemen tüm vakıflarımız 2011 Yılı içinde yeni dönem Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimlerini gerçekleştirdi.

Kuzguncuk Surp Krikor Lusavoriç Ermeni Kilisesi Vakfımız da 08.05.2011 tarihinde, 27 Şubat 2008 tarih ve 26800 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan, 20 Şubat 2008 tarihinde kabul edilen 5737 sayılı Vakıflar Kanununa bağlı olarak, Resmi Gazetede 27 Eylül 2008 tarihinde 27010 sayı ile yayınlanan Vakıflar Yönetmeliğine göre, Noter huzurunda, Seçim Tertip Heyeti ve ikişer gözlemci huzurunda usulüne uygun olarak Seçimini gerçekleştirdi.

Beyaz ve Mavi renk olarak ilk kez iki aday liste ile seçime gidildi.

Üsküdar Surp Haç Ermeni Kilisesi Yönetim Kurulu üyelerinin akraba ve eşlerinden meydana gelen ve Yine Üsküdar Surp Haç Ermeni Kilisesi Yönetim Kurulu üyelerinin eşleri, yakın akrabaları ve Kadınlar Kolunun çalışmaları, Organizasyonu ve desteği ile seçime giren Mavi liste tüm bu çalışmalarına, hepimizin bildiği ve herkesi üzen her çeşit kampanyalarına rağmen Seçimi kaybettiler.

Beyaz Liste seçimi kazandı.

Mavi Liste Seçimi kaybettikten sadece iki gün sonra, yine tamamı Üsküdar Surp Haç Ermeni Kilisesi Yönetim Kurulu üyelerinin akraba ve eşlerinden oluşan, Tevfik YETEROĞLU, Vanuhi BOLABANOĞLU, Ferhan YETEROĞLU, Ohanes GÜL, Sahak NERGİS, Kirkor HAÇİKYAN, Hayganuş NERGİS, Dalita ERKAN, Hanım EVHAN, Haripsima DÜŞEN, Ohanes GOBOYAN, Bayzar SOLAK, Najda KIRAN, İvon HAÇİKYAN, Lusin FINDIKOĞLU, Berç ÖZKAYA, Nurisa GOBOYAN, Avedis LEĞENCİOĞLU, Avedis EVHAN, Ayda Veruhi ÇALGICIYAN, Jirayr DAĞLIYAN, Linda FINDIKOĞLU, Kerork Haçik ÇALGICIYAN, Julyet YETEROĞLU, Natali LEĞENCİOĞLU, Sevan LEĞENCİOĞLU, Maral ÇİÇEK, İnna DAĞLIYAN, Hayga SARAÇOĞLU, Hanım SARAÇOĞLU, Garo ERKAN, Anna ŞAHAN, Nerjin LEĞENCİOĞLU, Bedri GÜNDÜZ, İlda DÜŞEN’in ve Kilisemiz Zangoçu Aram Safaryan’ın (eşi Karine Safaryan Mavi Listeden adaydır) imzaları ile 36 kişilik bir itiraz dilekçesini 10 Mayıs 2011 tarihinde İstanbul Vakıflar 2. Bölge Müdürlüğüne Verdiler.  

İsimler incelendiğinde Tamamına yakını Üsküdar Surp Haç Ermeni Kilisesi Yönetim Kurulu üyeleri, eşleri, akrabaları ve yakın çevrelerinden meydana gelmekte olduğu hemen göze çarpmaktadır.

Vakıflar İstanbul Bölge Müdürlüğü’ne İtiraz Eden olarak ve Üsküdar 1. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde de İtiraz eden olarak adı geçen Leğencioğlu ailesinin hiçbir şekilde seçimlere itiraz etmediklerini, Üsküdar Surp Haç Ermeni Kilisesi Vakfı Yöneticileri tarafından “Kuzguncukta oy kullanır mısın?” diye sorulduğunu, buna da cevap olarak “tabii ki kullanırız” dediklerini ve sadece buna istinaden imza alındığını, onun dışında hiçbir şeyden haberleri olmadığını tarafımıza yazılı olarak da vermişlerdir.

Bundan da anlaşılacağı gibi tamamen Üsküdar Surp Haç Ermeni Kilisesi Yönetim Kurulu Üyelerinin Düzmece olarak hazırladığı iftira ve karalamalarla ilgili dilekçeler Vakıflar 2. Bölge Müdürlüğüne verilmiştir. Seçimi kazandıklarında itiraz etmeyecekleri açıktır. Çünkü İtiraz Dilekçeleri seçimden tam iki gün sonra verilmiştir.

Yapılacak İtirazlar 27 Şubat 2008 tarih ve 26800 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 20 Şubat 2008 tarihinde kabul edilen 5737 sayılı Vakıflar Kanununa bağlı olarak, Resmi Gazetede 27 Eylül 2008 tarihinde 27010 sayı ile yayınlanan Vakıflar Yönetmeliğinin Üçüncü Bölümündeki Cemaat Vakfı Yöneticilerinin Seçimi ile ilgili Seçim Usulleri ile ilgili bölümünde de belirtildiği gibi:

“MADDE 33 – (1) Cemaat vakıflarının seçimleri aşağıdaki usuller çerçevesinde yapılır:

d) Seçmen listeleri on beş gün süre ile askıda kalır. Bu süre içinde yapılacak itirazlar tertip heyetince karara bağlanır.” denmektedir.

Vakfımızın seçimlerine yasanın belirlediği usul ve sürede itiraz edilmemiştir.

Vakıflar Genel Müdürlüğünün görevlendirdiği Müfettişlerin, en ince detayları dahi büyük bir dikkat ve öncelikle incelediği ve tüm belge ve bilgileri itirazlar ve savunmalar kapsamında değerlendirerek, Seçimlerde Usulsüzlük olmadığı hususunda düzenlediği raporlar ile seçimi kazanan Beyaz Listenin hukuka uygunluğu ve hukuki varlığı sabit olmuş, Beyaz Listenin Yetki Belgesi (Mazbata) 14 Kasım 2011 tarihinde Vakıf Başkanına teslim edilmiştir.

Ancak bununla da yetinmeyen Mavi Liste Üyelerinden:

1.- AYDA GÜNDÜZ, 2.- ZEKİ YETEROĞLU, 3.- ARDA DÜŞEN ve 4.- TEVFİK YETEROĞLU Davacı olarak, 14 Aralık 2011 tarihinde Üsküdar 1. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından tarafımıza gelen tebligattan öğrendiğimize göre; 1.- Vakıflar Genel Müdürlüğü Kızılay - Ankara ve 2.- Kuzguncuk Surp Krikor Lusavoriç Ermeni Kilisesi Vakfımızı Davalı olarak Mahkemeye verdiklerini, vakfımız merkezine gelen mahkeme celbi ile öğrendik.

Davacıların Avukatının beyanına göre; "Davacıların, Vakıflar İstanbul Bölge Müdürlüğü'ne yaptıkları itirazlar hukuka aykırı bir şekilde reddedildiği için işbu davayı açmak zorunda kalıp, seçimlerin iptalini" istemişlerdir.

Vakfımızın kanuna aykırı genel kurul yaptığına ilişkin Mavi Liste itirazlarının, Vakıflar İstanbul Bölge Müdürlüğü’nün hukuka aykırı olarak reddettiği iddiası ile Kilisemizi Vakfı ve Vakfın Yetkili Yönetim Kurulu, kanuna aykırı genel kurul yapmaktan, Davalı olarak Mahkemece yargılanacaktır.

Vakfımızın,  Vakıflar İstanbul Bölge Müdürlüğü’nün seçimlerin yapılması sürecinde ve seçimler yapıldıktan sonra itirazların incelenmesi sürecinde gösterdiği hassasiyet ve yetkinliği takdir ettiği gibi, Yüce Türk Yargısının tüm iddia ve savunmaları ve iddialar ile savunmaların dayandığı hukuki, fiili belge ve bilgiler ile gerçekleri en doğru şekilde yorumlayarak, hakkaniyete ve adalete uygun karar vereceğine inancı tamdır. Bu inancımızla; hukuka, kanuna, gerçeğe uygun yaptığımız seçimlerin iptaline ilişkin iddiaların reddedilmesi için; tüm belge ve bilgileri ilgili, Sayın  Mahkeme Hâkimliğine tarafımızdan verilmiştir.

Kilisemizin Yolunu dahi bilmeyen, hiçbir şekilde Kilisemize gelmeyen bu kişilerin kilisemiz vakfında görev yapmalarını temin etmek için Üsküdar Surp Haç Ermeni Kilisesi Yönetim Kurulu tarafından oluşturulan bir paravan Yönetim kurulu listesidir. Üsküdar Surp Haç Ermeni Kilisesi Yönetim Kurulu üyelerinin amaçları, Kuzguncukta bir paravan yönetim kurulu oluşturarak yönetimi ele geçirmektir.

Üsküdar Surp Haç Ermeni Kilisesi Vakfı Yönetim Kurulu ve Mavi Liste adaylarının birbiri ile bağlantıları aşağıda görülmektedir.

Üsküdar Surp Haç Ermeni Kilisesi Vakfı

Yönetim Kurulu Üye Listesi

Kuzguncuk Surp Krikor Lusavoriç Ermeni Kilisesi Vakfı

Yönetim Kurulu Üyeleri Mavi Liste Aday Listesi

Ohannes Kirkor Goboyan

Artin Hassasyan – Ohannes Kirkor Goboyan'ın dayısı. 5 dönem Surp Haç Kilisesi Yönetim Kurulu üyeliği yaptı.

Anjel Kendir

Zeki Yeteroğlu

Sebuh Avruz

Arda Düşen – Surp Haç Ermeni Kilisesi Koro Üyesi

Ohannes Gül

Sibel Demir

Bedri Gündüz

Ayda Gündüz – Bedri Gündüz’ün eşi

Avedis Evhan

Ani Seta Bilegen- Devamlı vakfımızı asılsız iftiralarla Vakıflar Bölge Müdürlüğüne şikayet eden kişi. Ayrıca tam dört yıldır, yıllık 18000 USD Vakfımızın Gelir Kaybına sebep olan şikayet dilekçelerinde eşi, annesi ve kendisinin imzası vardır.

Garo Erkan

Markrit Erkan - Garo Erkan'ın Annesi

Bayzar Solak

Karine Safaryan – Kilisemiz Zangoçu Aram Safaryan’ın eşi

Sahak Nergis

Tanya Z. Hamparsumoğlu – Surp Haç Kilisesi Kadınlar Kolu üyesi. Eşi Vahan bir önceki dönem yöneticisi

Berç Özkaya

Rita Özkaya – Berç Özkaya’nın eşi

Istepan Kendir.

 

 Sayın Toplumumuzun bilgisine arz ederiz.

Saygılarımızla.

     
2012 Yılı Arevakal Çizelgesi Kilisemiz 2010 Yılı ve Diğer Haberleri İçin Tıklayın 2012 Yılı Arevakal Çizelgesi
     
 
Kilisemiz 2011Yılı ve Diğer Haberleri İçin Tıklayın
     

 

Kilisemiz Ziyaretleri

12 Şubat 2008 tarihinde Kuzguncuk'da yaşayan üç dine mensup hanımlar tarafından düzenlenen, üç dine mensup insanların Kuzguncuk'ta bir arada kardeşçe sevgi içinde bir arada yaşamalarını konu alan etkinlik dahilinde bu dinlere mensup öğrenci ve büyükler cami ziyaretinden sonra, kilisemizi ziyaret ettiler.

Kilisemiz çeşitli yurt içi ve yurt dışından gelen yerli ve yabancı turistler, okullar tarafından sık sık ziyaret edilmektedir.

Turlar

 

 

 

Haber- News - Lurer - Arşiv

 

 

Kilisemiz Tadilat işleri

Kilisemiz kalorifer tesisatı Vaillant Firmasının Temmuz 2007 ayı içinde üç günlük çalışmasıyla döşenip bitmiştir. Tesisat İgdaş tarafından onaylanıp 17 Ağustosta 2007 tarihinde doğalgaz kullanıma açılmıştır. Doğalgaz için 3 yardımsever 1/3 oranında maddi olarak destek vermiştir. Salon ve Mutfak bölümlerine de kalorifer tesisatı ayrıca döşenmiştir.

Diğer yapılan tadilatların açıklamaları ve ayrıntıları için tıklayınız.

 

 

 

Duyurular

 

 

İletişim ve Ulaşım- Map

Kilisemiz Tarihçesi:

Armenian - English - Turkish

Patrik Istepanos “Ağavni” zamanında Hassa Mimarı Ohannes Amira (Serveryan) tarafından Kuzguncuk’ta inşa edilen ve 11 Mayıs 1835’de ibadete açılan kilisenin kitabesinden Bedros Ağa (Şalcıyan) tarafından masrafları karşılanarak 1861 yılında yeniden inşa edildiği anlaşılmaktadır....

During the time of Patriarch Stephen, this church was built in Kuzgunjuk by the imperial architect Ohannes Amira Serverian. The church opened on 11 May 1835. The inscription on the church tells us that it was rebuilt in 1861 the costs being met by Bedros Agha Shaldjian.....

The History of Surp Krikor Lusavoriç Armenian Church - Kuzguncuk

 

İletişim ve Ulaşım- Map

Facebook

Tarihçe - History

Gazetelerde Çıkan Haberlerimiz

Sözlük - Dictionary

Duyurular - Notice

Restore

Agos Gazetesi - Newspaper

Ermenice Yazı Tipleri - Armenian Font

2011 Yılı Haberler

Turlar

Jamanak Gazetesi - Jamanak 2011

Ermenice Sözlük Nayiri 2009 - 2010 Yılı Haberler

2007 Madağ

Marmara Gazetesi - Marmara2010

WebMail

2008 Yılı Haberler

2009 Madağ Marmara2011
 

2009 Arevakal

   

2762 Numaralı Kanun (Mülga)

5737 Sayılı Vakıflar Kanunu  Yeni

Vakıflar Yönetmeliği (yeni)