Surp Krikor Lusavoriç Kilisesi
Kuzguncuk - Istanbul
Surp Krikor Lusavoriç Armenian Church - Kuzguncuk

Church Of Saint Gregory The Illuminator - Kuzgunjuk

Duyurular - Notice

 
 
     
Agos Gazetesi Çıkan Haberlerimiz Jamanak Gazetesi Çıkan Haberlerimiz 2011 Marmara Gazetesi Çıkan Haberlerimiz 2013
     
Paros dergisinde Çıkan Haberlerimiz    
  Anasayfa - İndex  
 
Tapumuz Toplumumuza Hayırlı Olsun

Daha önce 17 Aralık 2009 tarihinde üç yıllık bir çalışma sonucu Kiliseniz lojmanı, salonu. mutfağı ve altında dört dükkan olan taşınmazımızın tapusunu aldığımızı 19 Aralık 2009 tarihinde duyurmuştuk. O tarihte 1800 m2'lik bir arsa üstünde de çalışmalar yaptığımızı ve bu konuda netice alacağımızı duyurmuştuk. Çalışmalarımız sonucu edindiğimiz belgeleri  Vakıflar Kanununun 5737 maddesi gereğince, belgelere ilave ederek Vakıflar 2. Bölge Müdürlüğüne Verdik. Vakıflar Meclisi kararı gereğince taşınmaz tarafımıza iade edildi.

İstanbul Vakıflar 2. Bölge Müdürlüğünün yetkili kıldığı Yönetim Kurulu Başkanımız gerekli kurumlara başvuruları yaparak çalışmaları başlattı.

21 Haziran 2013 tarihinde Üsküdar İcadiye Mah. Cemil Meriç Cad. (Eski Çamlıca Cad.) üstünde bulunan 1808 m2 arsanın tapusu Üsküdar Tapu Müdürlüğü Tarafından Yönetim Kurulu Başkanımız'a verilmiş ve vakfımıza kazandırılmıştır. Yönetim Kurulumuz vakfımızın kalkınması için bundan sonra da çalışmalarına hızla devam edecektir. Daha önce de açıkladığımız gibi taşınmazlarımızı en iyi şekilde değerlendirip gelir fazlamızı cemaatimizle paylaşacaktır. Hiç bir şey yolumuzdan döndüremez.

Toplumumuza Hayırlı Olsun.

 

Kilisemiz kapısına kilit vurulmuş değildir. Kilisemiz her gün ibadete açıktır.

Patrikhane Yargısız infaz yoluna gidip KİLİSEMİZİ CEZALANDIRIP Ruhani göndermemektedir.

Çarşamba ve diğer günler olmak üzere inananlar istediği saatte kilisemize gelip dualarını yapabilirler.

 

Başepiskopos Aram Ateşyan’ın Vakfımıza ve Yönetim Kurulu Başkanımıza İftira ve Gerçek Dışı Beyanları.

“Din görevlisini çekmekle oradaki cemaati cezalandırdığım düşünülmesin, orada iki kilisemiz daha var. Cemaatimiz oradaki ayinlere katılabilir.” Başepiskopos Aram Ateşyan

Bu sözler bir Din Adamı, Patrik Genel Vekili olan bir Başepiskopos tarafından söylenmiştir.

Güneş Balçıkla Sıvanmaz, Kamera Görüntüleri aşağıdadır. Tıklayıp İndirebilirsiniz. Avi formatında olup Windows Media Player ile sorunsuz seyredilebilmektedir.

İndirdikten sonra Winrar veya Winzip ile açmanız gerekmektedir. Kamera Görüntüleri 1  - Kamera Görüntüleri 2 -

Veya İndirip doğrudan Windows Media Player ile izleyebilirsiniz: Kamera Görüntüleri Avi

Daha önce Agos, Marmara ve Jamanak gazetelerimizin verdiği haberden sonra aylık yayınlanan Paros Dergisi Temmuz 2013 sayısında da Aram Sırpazan Ateşyan’ın Yeniköy Kilisesinin Madağ günü tarafımıza yönelttiği mestentsiz konuşmalarını, gerçek dışı beyan ve iftiralarını haber yapmıştır. Kafasında kurgulayıp hayata geçirdiği senaryolar sonucu iftiralarının her gün bir yenisine şahit oluyor ve duyuyoruz.

Bunları okumasak, duymasak cevap vermeyeceğiz. Ancak toplumumuzun da aydınlatılması, gerçekleri bilmesi gerekmektedir. Konuyu tam olarak bilmeyenler merakla bizlere neler olup bittiğini sormaktalar. Tarafımıza yöneltilen bu gerçek dışı beyanlara da gerçekleri anlatmamız şart olmuştur.

Aram Srp. Ateşyan ile toplumumuzdan ve gazetelerimizden bulunacak temsilciler önünde bunları yüzümüze karşı söylemesini ve yüzleşmesini istiyoruz. İstediği her yerde, zaman ve mekan gözetmeksizin karşılıklı konuşmaya hazırız. Bizim alnımız açık ve başımız diktir.

GERÇEK DIŞI BEYANLAR VE İFTİRALAR

Aram Srp. Ateşyan Gerçek Dışı Beyan 1:

26 Nisan 2013 Cuma günü saat 10:00’da Madağ günümüzden altı hafta önce Aram Sırpazanı Makamında Yönetim Kurulumuz üyeleri ve Zadik Apğ. Babikyan ile birlikte ziyaret ettik. Koltuk örtüsü konusu açıldığında koltuğun açık kalmasının herhangi bir mahsuru olmadığını, zaten diğer kiliselerin büyük çoğunluğunda açık olduğunu belirtmiştir. Zadik Apğ.nın görev yaptığı Üsküdar Surp Garabed Kilisesinde koltuk hep açıktır. Bu da orada belirtilmiştir. Yani kendi ifadesindeki gibi “koltuğun açık kalmasının yanlış olduğu” gibi bir söz orada söylememiştir. İnsanların gözünün içine baka baka yalan konuşmaktadır.

Zadik Apğ. bir yerlerden tuğla altına koyulan pis bir palet altı tahtasını kiliseye getirmiş kendi koltuğunun altına basamak yapmaya kalkmıştır. “Basamak yebisgobos koltuğu altına olur, yaptığın doğru değil. Böyle bir şey hiçbir kilisede görmedik. Yine de Aram Sırpazana sor.  Yap derse oraya uygun yakışır bir şey yaparız” dedik. Ama bizleri dinlemedi ve ille oraya o basamağı koyacağını belirterek diretti ve koydu. Yine aynı toplantıda bu konu konuşuldu ve Zadik Apeğaya “böyle bir şey yapamayacağı hatta önüne halı dahi koyamayacağı, koymaması gerektiği” Aram Srp. tarafından Zadik Apeğanın yüzüne söylendikten sonra basamağı koymaktan vazgeçti ve kaldırdık.

Hep beraber odadan çıkılıp fotoğraf çekimi yapıldı. Daha sonra Yönetim Kurulu üyelerimiz ve Zadik Apğ. oradan ayrılmıştır.

Aram Srp. Ateşyan Gerçek Dışı Beyan 2:

Kilisenin Srp Koltuğu Yönetim Kurulumuz tarafından 7000 TL ödenerek Aram Sırpazandan satın alınmıştır. Örtüsünü ise çok sevdiğimiz rahmetli Sima Sazak ablamız tarafından diktirilerek hediye edilmiştir. Rahmetliye saygımız sonsuzdur bu yüzden o örtünün bizim için manevi değeri büyüktür. Bir kilisenin yönetim kurulu başkanı ne kadar dengesiz olacak ki koltuğun örtüsünü yırtsın? Bu da Aram Srp. içinde bulunduğu ruh halinin ve iftiralarının hangi boyutta olduğunun göstergesidir.

Ayrıca Yebisgobos Asası da 1200 TL ödenerek yine Aram Sırpazandan yönetim kurulumuzca satın alınmıştır.

Aram Srp. Ateşyan Gerçek Dışı Beyan 3:

Kilisemize gelen din görevlileri kendilerini Aram Sırpazandan kuzguncuktan kurtarmalarını istemişler. Aşağıda neden kilisemizden ayrıldıklarının açıklaması bulunmaktadır.

Kilisemizde görev yapan din adamları.

 1.- Kevork Khn. Çınaryan. Yönetime ilk geldiğimizde görevdeydi. Her ayın ilk cumartesi üç beş kişiyle badarak ayini yapılırdı. Kendisi ile birlikte karar alıp çarşambaları kiliseyi ayine açtık. Badriark hayrımıza gittik ve bu isteğimiz kabul edildi. Kendisi saydığımız, her zaman aramızda görmek istediğimiz biridir. O tarihte patrikhane tarafından din görevlilerinin yeri değiştirilip görevden alıp başka kiliseye verdiler. Her zaman aramızda görmek isteriz. O’nun da aynı düşüncede olduğundan hiç şüphemiz yok. İnşallah Kilisemize tekrar gelir.

 2.- Sarkis Khn. Kuyumciyan. Kilisemize daha ilk geldiği gün "hoşgeldin" dediğimizde, "hoşgelmedim,  Üsküdar bana uzak benim gönlüm Beşiktaş'da" deyip görev yaptığı süre içinde "Beşiktaş" deyip başka bir şey demedi. Bunu o kadar sık dile getirdi ki, Aram Sırapazana bunu ilettik. Yönetim Kurulu Başkanımıza cevaben “Der Sarkis benim kafamı bozmasın, nereye yolladımsa oraya gidecek, onu Türkiye’nin en uzak köşesine sürerim Üsküdar’ı da arar, unutsun rüyasında görür Beşiktaş’ı” demiştir.

3.- Barkev Khn. (Zaven) Nalbantyan. Kendisi ile hiç bir problemimiz olmadı. Kilise içerisinde son derece bilgili ve işini tam yapan bir din adamıydı. Özel hayatı bizi ilgilendirmiyor ve bilmiyoruz da. Bize veya çevresine zararı dokunacak hiç bir şey yapmadı. Kendisini Garkazurk (papazlıktan atıldı) yaparak Patrikhaneden atan Aram Srp. O arada kilisemiz ruhanisiz kaldı. Geçici olarak Krikor A. Khn. Damatyan geldi. Kendisi ile hiç bir sorunumuz olmadı.

4.- Zadik Apğ. Babikyan. Geçen yılki Madağ günümüzde de yine yüzlerce kişi önünde Yönetim Kurulu Başkanının yakasına yapışmasına rağmen 29 Mayıs 2013 gününe kadar kendisi ile şahsen hiç bir sorunumuz olmadı. Kilise içinde ne yaptığını bilemez hareketleri, Defalarca Nışharksız badarak yapması, Badarak dahil, hokehankisd, ve haçahankisdi şaşırarak ve kitapsız okumasını bilmediği, kendini Yebiskobos sanıp koltuğunu yükseltmesine, gelen tıbirlerin hemen hepsi ile kavga edip kilisemize gelmemelerini sağlamaya çalışmasına, bir Rabbin duasını bile tam okuyamamasına, tüm hata ve eksikliklerine rağmen kendisini hep destekledik ve yücelttik. Sık sık Papazlardan fırça yediğini kendisi ifade etmektedir. Riyaset edip katıldığı ayinlerde, Vaazı kendisinin değil de papazların verdiği herkes tarafından bilinmektedir. Hiçbir şey bilmediğinden Ayinlerin akışını kendisi değil de koro üyeleri yönetmekte ve ayin akışı içinde o an ne yapacağı koro üyeleri tarafından kendisine hatırlatılmaktadır. Sabah onda kiliseye gelip sabah duasına başlayıp misafir gibi yemeğini yer yemez kiliseden ayrılmaktadır. Gazete ilanları dahil Ermenice hiç bir şey yazamadığından mecburen Yönetim Kurulu Başkanı tarafından yazılıp veya başkasına yazdırılmaktaydı. Horan’ın hangi tarihte nasıl düzenleneceğini, hangi renk perdenin ne zaman asılacağını bilemediğinden hep Başkan tarafından kendisine hatırlatılmaktaydı. Bunların hiç birisini şikayet konusu yapmadık. Çünkü bizlerin böyle basit işleri şikayet konusu yapacak zamanımız yok. Yapacak çok önemli işlerimiz var onlarla uğraşıyoruz.

Patrikhane Davet Ziyaretimiz

26 Nisan 2013 Cuma günü saat 10:00’da Madağ günümüzden altı hafta önce Aram Sırpazan’ı Makamında Yönetim Kurulumuz üyeleri ve Zadik Apğ. Babikyan ile birlikte ziyaret ettik. Koltuk örtüsü konusu açıldığında koltuğun açık kalmasının herhangi bir mahsuru olmadığını, zaten diğer kiliselerin büyük çoğunluğunda devamlı açık olduğunu belirtmiştir. Rahip Zadik Babikyan’nın görev yaptığı Üsküdar Surp Garabed Kilisesinde koltuk hep açıktır. Bu da orada belirtilmiştir. Yani kendi ifadesindeki gibi “koltuğun açık kalmasının yanlış olduğu” gibi bir söz orada söylememiştir. Tam tersi “açık kalabilir bir mahsuru yok” demiştir.

Davet, bütçe ve başka konular konuşulduktan sonra hep beraber odadan çıkılıp fotoğraf çekimi yapıldı. Daha sonra Yönetim Kurulu üyelerimiz ve Zadik Apğ. oradan ayrılmıştır.

Şimdi Aram Srp. Ateşyan’a soruyoruz? Madağ tarihinden yaklaşık bir buçuk ay önce kendisini ziyaret ettiğimizde, madem huzurundan ayrılırken küfür etmişiz, neden o güne kadar sustun? Neden altı hafta ses çıkartmadan bekledin. Yoksa gece rüyanda böyle bir şey görüp, sabah kalktığında sen de böyle bir oyun mu tezgahladın? O gün madağa gelemeyeceğini bize beyan etmiştin. Madağa riyaset edeceği bilgisi bize son anda 28.05.2013 salı günü patrikhaneden bildirildi. Madem öyle küfür edilen yere niye geliyorsun? Buna kim inanır? Bir gün sonra da Zadik Apeğa olay çıkartıp üstümüze delicesine saldırdı. Canımızı zor kurtardık.

Zadik Apğ.’nın üstümüze saldırması ile de küfür edildi, koltuk örtüsü yırtıldı gibi saçmalıklarla bu bağlantıyı nasıl kurdun?

Yeğişe Vrt. Uçkunyan’ın, Yönetim Kurulu Başkanımıza hala Facebook sayfalarında kayıtlı bulunan ettiği küfürler ne olacak?

Kuzguncuk Surp Krikor Lusavoriç Kilisemizden din adamını alan, “Din görevlisini çekmekle oradaki cemaati cezalandırdığım düşünülmesin, orada iki kilisemiz daha var. Cemaatimiz oradaki ayinlere katılabilir gitsin.” diyen hepimizi okurken şaşırtıp şok eden sözleri, Ruhani Meclisi ve diğer din adamlarını hiçe sayıp asıl “kendi krallığını ilan edip çevresinde yönetici, din adamı kim varsa kendi çıkarlarına ters düşenleri gözünü kırpmadan ezip geçmeye çalışan, iftiralar eden, onuru, şerefi, gururu ile oynayan, karalayan, kafasına göre kararlar alan bir Patrik Genel Vekili Başepiskopos’a kimsenin söyleyecek bir çift lafı yok mu?

Hiçbir yer kimsenin krallığında değildir ve olamaz. Bu sözlere yorum dahi yapmayız. Başepiskopos Aram Ateşyan’ın bu tavrı ve sözleri ile tam altı yıldır kilisemiz yönetim kurulu ile neden uğraştığı daha iyi anlaşılmaktadır. Daha önceleri de farklı senaryolarla tertiplediği bu olayların bu kiliseyi kapatmak ve bizleri oradan uzaklaştırmak için oluşturulan bir oyun olduğu gün gibi açıktır. Ancak bu sefer kameraları hesap edememiş ve oyunu geri tepmiştir. Çekirge bir sıçrar iki sıçrar........

01 Haziran 2013 ve 02 Haziran 2013 Tarihlerindeki, Cumartesi ve Pazar günleri yapılacak olan Surp Krikor Lusavoriç'in Kuyudan Çıkışı anısına (Yelni Virab) ve Ananevi İsim Günü Ayinleri Patrikhanenin ruhani yollamaması üzerine yapılamamıştır.
Bu olayın peşini bırakmayıp hakkımızı sonuna kadara arayacağız.

Kilisemizin Cumartesi ve Pazar Günü Kutlanması gereken ayinlere üç gün kala. 30 Mayıs 2013 Perşembe sabah saatlerinde Peder Dırtad Uzunyan, Kilisemiz Yönetim Kurulu Başkanını telefonla arayarak, "bir gün önceki olayların Patrikhaneye intikal ettiğini ve bu yüzden Cumartesi günü yapılacak törene sadece bir ruhaninin geleceğini, diğer din adamlarının gelmeyeceğini, Pazar günkü ananevi isim gününe ise sadece bir din adamı geleceği ve Başepiskopos Aram Ateşyan'ın dini törenlere katılmayacağını, bundan sonraki çarşamba günleri de ruhani gönderilmeyerek Kilisemizin ibadete kapatıldığını belirtmiştir. Yazılı olarak bize bir şey iletilmemiştir, herhangi bir şekilde görüşümüz alınmamıştır.

Yönetim Kurulu Başkanı bunların kabul edilemez olduğunu belirtmiş ve tüm ruhanileri göndererek tam olarak ayinleri ya icra edersiniz ya da biz bu törenlerin bu şekilde icra edilmesini kabul edemeyiz cevabını verdikten sonra devam ederek, "Patrikhaneye hangi olay intikal etmiştir? Bir olay varsa bizim görüşümüz neden alınmamıştır diye sorduğunda cevapsız bırakarak yine yukarıdakileri tekrarlamış, küstah ve çirkin bir tavırla konuşup telefonu da Yönetim Kurulu Başkanının yüzüne kapamıştır. Siz kendinizi ne zannediyorsunuz? Bizlerle bu tarz konuşma hakkını nereden alıyorsunuz?

Surp Haç Tıbrevank Lisesinin aynı gün verdiği yemeğe Aram Srp. Ateşyan, Baş Rahip Tatul Anuşyan ile birlikte katılmıştır. Gazetelere de bu konuda ilan verilmemiştir.

Olaylar aşağıdaki gibi gelişmiş olup değerli cemaatimizin bilgisine sunuyoruz:

Nışhark olmadan Badarak Ayini yapmakta ve Hağortutyun vermektedir.

NIŞHARKI UNUTTUĞU İÇİN GEÇEN HAFTALARDAN KALMIŞ NIŞHARK KIRINTILARINI İNSANLARA HAĞORTUTYUN OLARAK VERMİŞTİR. KALMIŞ, BELKİ KÜFLÜ KIRINTILARI İNSANLARA YEDİRİP, İNSANLARIN SAĞLIKLARINI DA TEHLİKEYE ATMIŞTIR.

Bilgi: Ayinler Nışhark denilen küçük yuvarlak, genelde üstünde Azizlerin, Hz. İsa'nın, üstüne kalıpla basılan kabartma resmi bulunan, biraz kalınca, su bardağı yuvarlaklığı büyüklüğünde bir hamursuz ekmek çeşididir. Ayin sırasında bu hamursuz ekmek kutsanır ve hağortutyun alan inananlara küçük parçalara kırılarak ruhani tarafından ağızlarına verilir. Elden ele alınıp ağza alınmaz.

Din bilgisi son derece yetersiz olan, kendisi daha yüksek derece ruhani olduğu halde, bize gelip durmadan papazlardan fırça yediğini belirten Zadik Apğ. Babikyan gerek yönetim kurulu başkanımıza gerek gelen koro üyelerimizi horanda fiili şiddet, yönetim kurulu başkanımız yakasına sarılıp üstünde güç gösterileri yapmaya teşebbüsü, kendisine yaptığı işin doğru ve eksiksiz yapılması konusunda konuşmalarımıza karşı fevri hareketlerine verdiğimiz tepkilerdir. 29 Mayıs 2013 tarihinde de, daha önceleri de olduğu gibi yine bu akıl almaz davranışlarına devam etmiştir.

Rahip Zadik Babikyan 2012 Yılı İsim Kutlamalarında da Vakıf Başkanımızın Yakasına Yapıştı.

Rahip Zadik Babikyan 29 Mayıs 2013 tarihinde de olduğu gibi aynı şekilde, 2012 yılı Madağ günü ayinler icra edilirken horanda bir koro üyemizi ayini bırakıp tüm cemaatin gözü önünde azarlayarak, fiili şiddette bulunmuştur. Ayin sonrası sevgi sofrasından sonra yönetim kurulu başkanı bu koro üyemizin üzgün halini görünce ne olduğunu sorduğunda olayı anlatmıştır. Koro üyeleri, tüm cemaat olayı doğrulamıştır. Bir de olayı Rahip Zadik Babikyan’dan dinlemek isteyen Yönetim Kurulu Başkanımız ne olduğunu daha sormaya fırsat bulamadan Rahip Zadik Babikyan bahçede tüm cemaatin önünde Kilisenin Yönetim Kurulu Başkanının yakasına yapışmış ve tartaklamaya başlamıştır. Bu olaya dehşet içinde bahçede herkes şahit olmuştur.

Koro üyelerinin kendisinden daha bilgili olmasına rağmen, bir değil tam sekiz tane neredeyse boy sayılabilecek afiş boyutunda koro üyelerinin kilise içinde nasıl hareket edeceklerine dair kilise içinde yazılar yazarak kilisenin duvarlarına yapıştırmıştır.

Yine Koro üyeleri için duvara ruhanilere nasıl selam verecekleri hakkında ayrı yazılar yazmıştır. Yılların sargavakları, uraragirlerine ruhanilere karşı nasıl selam verileceğini öğretir yazıları duvara koca koca çirkin seloteypler yapıştırarak duvarları kirleterek koymuştur. Koro üyeleri bundan son derece rahatsızlıklarını devamlı belirtmekteler. Kendisinden bu yazıları kaldırmasını defalarca rica etmemize hatta bunun dışarıda panoya asıp cemaatimiz inananlarının okuyup öğrenmesinin daha doğru olacağını söylememize rağmen bizimle anlaşılmaz bir biçimde bir gergin iletişim içinde bulundu. Binbir zorlukla yenilediğimiz kırmızı halıları her hafta devamlı yakarak binlerce Liralık zarar verdi.

Geçen yıl yaşanan olayı Patrikhaneye anlattığımızda, hemen bu koro üyemizi arayıp böyle bir olay olup olmadığını Peder Drtad Uzunyan sormuş. Peki Peder Dırtat Uzunyan, Şimdi soruyoruz; Rahip Zadik Babikyan ne anlattıysa size, neden bize telefon açıp doğruluğunu sormadınız? Ne güzel değil mi? Tek taraflı yargısız infaz edeceksiniz. Çünkü istediğiniz bu.

Patrikhane kendi ruhanilerini disipline edeceğine, bizi dinlemeden tek taraflı yargısız infaz etme yoluna gitmeyi tercih ederek, tarafımıza telefon açıp cumartesi ve pazar günü papaz göndermeyeceklerini, Aram Srp. da gelmeyeceğini ve çarşamba günleri kiliseye ruhani gönderilmeyerek ibadete kapatıldığını açıklamıştır. Bu kabul edilebilir bir şey değildir. Kabul etmeyip reddettik. Biz de tüm aktiviteleri iptal ettik. Gazete ilanlarını geri çektik. Agos Gazetesi önceden basıldığından oradaki ilan yayından kaldırılamadı.

30 Mayıs 2013 sabahı, vakıf başkanı kim olduğu belli olmayan bir telefon almış, sonradan Peder Dırtad Uzunyan olduğu anlaşılan, merhaba demeden ve kendini tanıtmadan doğrudan, “dünkü olaylar patrikhaneye intikal etmiş, bu nedenle Cumartesi sadece bir papaz gelecek, Pazar ise yine bir papaz gelip Aram Srp gelmeyecek ve Çarşamba günleri de ayin olmayacaktır” Dediğinde “Dün hangi olay olmuş da bu kararı aldınız diye sorulduğunda, “Patrikhane ile konuşurken sözlerine dikkat” diye sertçe vakıf başkanı, Peder Dırtad Uzunyan tarafından üç kere terslenmiştir. “Peki, o olay neyse benim görüşüm alındı mı?” diye sorulduğunda, yine "Patrikhaneyle konuşurken sözlerine dikkat et" cevabını vermiştir. “Vakıf Başkanı, Bizim görüşümüz alınmadan yargısız infaz ettiklerini, bunun yanlış ve kabul edilemez olduğunu ve ayinler “ya tam olarak icra edilir, ya da biz bu şekilde ayinlerin olmasını kabul etmiyor ve katılmamız da mümkün değildir” demiştir. Peder Dırtad yine aynı şeyi, “Patrikhane ile konuşurken sözlerine dikkat et” diyerek telefonu Vakıf Başkanının yüzüne kapatmıştır.

Patrikhaneye Aram Srp. Ateşyan’ı ananevi isim günümüze için davet etmeye gittiğimizde Aram Srp. Bize zaten gelmeyeceğini söylemiş, Sahag Srp. gelsin o zaman dediğimizde o da gelemez demişti. Peki davetiyelere kimin adını yazalım diye sorduğumuzda boş bırakın demiş ve biz de davetiyelerde Ayinlere kimin riyaset edeceği kısmını boş bırakarak dağıttık.

Patrikhane Yayını olan İnternet "Lraper" sayfasına ise tam tersi bir açıklama yaparak davete icabet edeceğini yazmıştır. Ayinlere dört gün kala patrikhaneden Sona Hanım telefon açarak Pazar günü Aram Srp. Ateşyanın gelip katılacağını, Cumartesi ise Zadik Apğ. Babikyan'ın riyaset edeceği ve yaklaşık dört papaz hariç tüm papazların katılacağını,  tarafımıza söyledi. Bu yaklaşık 10 üstü papaz katılıyor demek, Gazete ilanlarını da hemen bu bilgiler doğrultusunda hazırlayıp basılmak üzere gönderdik.

Bizler yönetici olarak, yüreğimizi cemaatimiz için koyduk. Hiç kimseye ödün vermeyiz. Akşam dediğimizi sabah inkar etmeyiz. Doğru olduğunu bildiğimiz halde sırf yalakalık yapmak adına yanlışın kişilerin yanında olmayız.

Altı Yıldır Kilisemizi Kapatmak, Yönetim Kurulu Üyelerini Bezdirip Uzaklaştırmak için Her Türlü oyun denenmektedir.

Bu kilisemizi kapatma düşüncesi daha önceden planlanmıştı. Yıllardır hep bir fırsat arandı. Çünkü kilisemiz her yönüyle çok başarılı olmuş ve birilerinin işine gelmemeye başlamıştı. İnsanlar onlara hesap sormaya başladılar.

1.- İlk olarak bizim 02 Haziran 2013 tarihinde madağ günümüze daha 15 gün önceden Beykoz kilisesinde ayin yapılması kararlaştırıldı. Patrikhane basın yoluyla da Beykoz Kilisesi yöneticiler i ile boy boy fotoğraflar çektirilerek bunu duyurdu. İtirazımız üzerine mecbur kalınarak 16 Haziran 2013 tarihine alındı. Bu duyurular aynen 02 Haziran 2013 tarihinde bizim kutlamamız gereken tarihte ve aynı zamanda ananevi ismimiz olan "Don Gatoğige Eçmiadzni" Dini yortu kutlanacak şekilde Patrikhanenin Lraper sayfasında bulunmakta. Oraya yazdığımız itiraz ve yorumlarımız da hep silindi.

2.- Yine 02 Haziran 2013 tarihinde bizim isim günümüzde Üsküdar Kalfayan İlköğretim okulumuz mezuniyet yemeği vermekte.

3.- Üsküdar Surp Haç Tıbrevank Lisesi aynı gün, Fasulye günü olarak, Üsküdar Surp Haç Kilisesinde 10.30’da Badarak Ayini yapıp bahçesinde Mangal partisi yapacağını evlere davetiye göndererek duyurdu. Zaten Aram Srp.Ateşyan bu yemeğe katılmak için bir bahane ile bu organizasyonu gerçekleştirip bizim ayine katılmamıştır.

4.- Aram Srp. Arevakallarda her kiliseye gittiği halde kilisemize gelmemiştir.

Bizlerin çocukları da bu iki okuldan mezun. Şimdi soruyoruz, aynı saatte üç etkinlik ve iki okulun aynı saatteki yemek ve mangal partisi. Her iki okuldan mezun olan çocuklarımız bu etkinliklerden hangisine gitsin? Hangi okula gitsin de o okulun etkinliğine katılsın? Bizim de bir yıl boyunca bekleyip, bir yıl boyunca hazırlık yaptığımız kilisemizin ananevi isim günü ve kilisemizin kuruluş bayramının kutlama ayinleri varken..................

Geçirdiği Kaza Sonrası İlk Sözleri

Aram Srp. Ateşyan yıllar önce neredeyse ölümcül sonuçlanacak, ağır yaralı olarak kurtulduğu kaza sonrası kısmen iyileşip ilk kez Üsküdar Surp Garabet Kilisesinde bir ayine katılıp vaaz verdiğinde söylediği sözler dün gibi aklımızda. Bir kez daha kendisine hatırlatmak istiyoruz: “Bizler bazen öyle hatalar yapıyor ve günahlar işliyoruz ki, Allah da zaman zaman bu şekilde bizlere uyarı gönderiyor” Aram Srp. Ateşyan

Patrikhanede "bazı" ruhaniler ortaçağdaki gibi engizisyon mahkemeleri kurup hepimizin üstünde bir güç olmayı istemektedir. Bu konuda da her türlü girişimi yapmaktadır. Artık cemaatimizin de sessiz kalmayıp bu yanlışlıklara tepki vermesi gerekir.

Diğer aklıselim, sağduyulu, değerli ruhanilerimizin de bu yanlışa ortak olmayıp, ödün vermeyip, sessiz kalmamaları konusunda tepkilerini beklemekteyiz. Onlara her zaman saygımız var.

“Yanlışı Savunup Kalabalıkları Arkama Almaktansa, Doğrumu Savunup Yalnız Kalmayı Tercih Ederim.” Mahatma Gandi

“Bazı ruhanilerin” kendine yakışır, saygınlığını koruyacak şekilde hareket etmesi gerekir. Bu güne kadar her şey inkar edilip  örtbas edildi. Hiç kimse dokunulmaz ve eleştirilmez değildir. Herkesin haddini bilip kendine, bulunduğu kuruma ve mevkie yakışır şekilde hareket etmesi gerekir. En küçük şeyde ruhaniyi çekeriz. Kimi cezalandırıp, kimi kandırıyorsunuz? Bizler kapı mandalı değiliz. İstediğiniz zaman telefon açıp, yerli yersiz bağırıp çağıracağınız, istediğiniz gibi hükmedeceğiniz emrinizdeki kişiler değiliz. Siz bu hakkı nereden ve nasıl alıyorsunuz? Kiliseleri ibadete nasıl kapatırsınız?

Biz yöneticiler bu işi yürekten Allah için para karşılı olmadan yapıyoruz. Bu vakıfları ayakta tutmak için canla başla çalışıyoruz. Evimizi, barkımızı, çoluğumuzu çocuğumuzu ihmal edip ayakta tutmaya çalışıyoruz. Bizlere teşekkür edeceğinize kendinizce bize ceza verdiğinizi mi zannediyorsunuz? Sizin gibi düşünmeyenin, kendi adamınız olmayanların, doğruyu konuşanların ayağına taş bağlayıp denize atacaksınız. Yok öyle yağma!.......

Bizden önce 20 yıl kapalı tutulan Kuzguncuk Surp Krikor Lusavoriç Kilisemiz, Yönetime geldiğimiz günden beri çalışmaları ile örnek olmuş, cemaatimizin hep dolup taştığı bir kilise haline gelmiştir. Yönetim kurulumuz bu kiliseyi görevi süresinde yine ayakta tutacaktır. Ruhanisi olsa da, olmasa da.

Başepiskopos Aram Ateşyan Madağ Günümüzde Surp Haç Lisesinin Yemeğinde.

03 Haziran 2013 Tarihli gazetelerden öğrendiğimize göre, Aram Srp. Ateşyan, Surp Haç Tıbrevank Lisesinin aynı gün verdiği yemeğe katılmıştır. Üsküdar Surp Haç Kilisesinde yapılan ayini de Baş Rahip Tatul Anuşyan yönetmiş ve Aram Srp. Ateşyan ile birlikte yemeğe katılmıştır. Aynı günkü Kilisemizin bu kutsal gününde yapılacak ayinlere katılmamak ve ayinleri iptal ettirmek nedeni olabileceği iddia edilmektedir. Cemaatten tepki de almamak için de gazetelere bu konuda ilan vermemişlerdir.

Kamera kayıtlarını hiç hesaba katmayan Patrikhane tarafından da bu yazdıklarımıza bir açıklama yapılmış ancak tamamen gerçek dışı beyanlar içermektedir. Tamamen uydurmadır. Kendilerince haklı gösterip, kendilerini temize çıkartmaya çalışmaktalar. Yazdıklarımızın tamamı doğru ve gerçektir. Hepsi ispatlıdır. Uydurma haberler vererek işin içinden sıyrılamazsınız.

NISHARH OLMADAN BADARAK YAPMIŞ VE HAĞORTUTYUN VERMİŞTİR. NIŞHARKI UNUTTUĞU İÇİN GEÇEN HAFTALARDAN KALMIŞ NIŞHARK KIRINTILARINI İNSANLARA HAĞORTUTYUN OLARAK VERMİŞTİR. KALMIŞ, BELKİ KÜFLÜ KIRINTILARI İNSANLARA YEDİRİP, İNSANLARIN SAĞLIKLARINI DA TEHLİKEYE ATARAK.

Bu konu özellikle örtbas edilmeye çalışılmaktadır. Biz herkese ispatlı bir biçimde gösterdik. O gün ayinlere katılan cemaatimize, koro üyelerine ve kilisemizde bulunan kadınlar kolu ve zangoçumuz dahil sorarak öğrenilebilir.

Bu gerçek dışı beyanlarla işin içinden sıyrılamazsınız. Cemaat önünde hala iftira atıp gerçek dışı beyanlara devam etmektesiniz. Aylardır Kilise ruhanisi şiddet gösterilerine ve mesnetsiz hareketlerine devam etmektedir. Ayrıca başta yönetim kurulu başkanına ve yönetim kuruluna hiç bir şekilde telefon açıp olaylar hakkında bilgimize başvurulmamıştır. Bu ruhani çok sakin biri olarak bazılarınca tanımlanmaktadır. Surp Garabed Kilisesi yönetimine de bir sorsunlar orada Kilise Lusararı ile alacak verecek yüzünden, boğaz boğaza kavga etmiş mi etmemiş mi?

İddia ettiğimiz olaylarda adı geçen koro üyesine telefon açılıp böyle bir olay olup olmadığı sorulmuş ama bize telefon açılmayıp tek taraflı yargısız infaz edilmiştir.

Bu da bunun önceden planlı olduğu gerçeğini bir kez daha yansıtmaktadır.

Ruhani yokluğundan, cumartesi günü sadece bir ruhani gönderebileceklerini bize söyledikleri belirtmekteler. Surp Krikor Lusavoriç Yelni Virab (kuyudan çıkış), hemen hemen tüm ruhanilerin katılımı ile gerçekleşir. Bir tek ruhani ile asla olmaz ve olmamıştır. Kimi kandırıyorsunuz?

Artık kapalı kapılar arasından çevrilen entrikalar, akşam söylenenlerin sabah inkar edilmesi gizli kalmayacaktır. Biz tüm gerçekleri her yönüyle dünyaya duyuracağız. İnsanlarımız nerede ne oluyor öğrensinler.

Tek bildiğiniz şeyi yapıp kiliseleri kapatma yoluna gidin. Cemaatimiz nasılsa doğruyu bilir.

Patrikhane tarafından yazılanların hiçbirini dikkate almıyoruz çünkü tamamı gerçek dışı ve uydurmadır. Tüm cemaatimiz ve koro üyeleri Kilisede olup bitenlere şahittir.

Güneş Balçıkla Sıvanmaz

Kuzguncuk Surp Krikor Lusavoriç Kilisesimizin 29 Mayıs 2013 tarihli kamera kayıtları alınmıştır. CD Olarak isteyen kilisemizde izleyebilir veya temin edebilir. Zadik Apğ. Babikyan'ın kilise içinde Yönetim Kurulu Başkanını nasıl tartaklayıp, yumruklayıp kovaladığını görebilirler. Bu linklerden de indirip Wİndows Media Player ile izleyebilirsiniz.  Kamera Görüntüleri 1  - Kamera Görüntüleri 2  İndirdikten sonra Winrar veya Winzip ile açmanız gerekmektedir. Veya bu linkten indirip doğrudan Windows Media Player ile izleyebilirsiniz: Kamera Görüntüleri Avi

Hakkımızda hakaret ve iftiralar içeren sözler sarf edip internette son derece çirkin mesajlar yazan ruhanilerin bu görüntülerden sonra toplum önünde tarafımızdan özür dilemesini bekliyoruz.

Orada burada, başka kiliselerin isim günlerinde asılsız iftiralarla bizleri yerden yere vuran, şerefimiz ve onurumuzla oynayanlar, bize iftira edenler bu görüntüleri gördükten sonra bakalım hangi davranış içinde olup ne diyecekler ve kendi ruhanilerini nasıl cezalandıracaklar?

Yeniköy Kilisesinin 09.06 2013 tarihindeki isim gününde Aram Srp. Ateşyan, "Kuzguncuğa bu güne kadar dört din görevlisi verdiğini, dördünün de buradan bizi kurtar" dediğini gazetelerden ve toplumdan okuduk ve duyduk. Tamamen gerçek dışı ve iftiradır.

 Peki şimdi soruyoruz? Hangi din adamı beni buradan kurtar demiş? Patrik Genel Vekili gerçek dışı beyanlar verirse insanlar kime inanacak? Kendisine nasıl inanacak ve itibar edecek. Şahsımıza hakaret ve iftiralar ederken, üstümüzde olmadık entrikalar çevirirken evinde rahat uyuyabiliyor mu?

Yeniköy Kilisesinin İsim Gününde Tarafımıza Yöneltilen İftiralar

09 Haziran 2013 tarihindeki Yeniköy kilisesinin isim gününde Aram Srp. Ateşyan’ın tek taraflı yargısız infaz ettiği bizleri dinlemeden bir takım kararlar aldığı için iftira niteliğindeki konuşmaları sonrası, Sarkis Külegeç ve Melkon Karaköse adlı kişiler maksadını aşan konuşmalar yaptığı basından ve o gün ayinlere ve ayinler sonrası sevgi sofrasına katılanlardan öğreniyoruz. O sıra, kilisenin orta yerinde vakıf başkanının yakasına sarılıp saldıran, dövmek için kovalayan, yumruklamaya çalışan, zangoç engellemese belki daha da ileri gidip şiddetini çok başka boyutlara ulaştıracak olan gözü dönmüş Zadik Apğ. Babikyan’ın o dehşet verici görüntülerini gösteren elimizdeki kamera kayıtları olduğundan haberi olmayan Aram Sırpazan zafer kazanmış edasıyla bizi yerden yere vurduktan sonra, bizleri tanımadan tamamen dedikodular üstüne yorum yapanlar, belki o sıra birilerine şirin gözükmek istemişler ancak GÜNEŞ BALÇIKLA SIVANMAZ gerçeği önlerine gelmiştir. Akıllarınca altı yıldır yapmaya çalıştıkları gibi yine bizleri kurda kuşa yem yapacaklar ama BİZLER SAHİPSİZ DEĞİLİZ. 

Bizim iddialarımız gerçek olup bize iftira atanları yerin dibine sokacak niteliktedir. Konuşmacılardan biri yönetim kurullarının istifaya zorlanmasını bir diğeri de Surp Krikor Kuzguncuk Kilisesi Yönetim Kurulu Başkanını tanımadığını söylemiş. Buyurun tanışalım, görüşelim. İstediğiniz zaman biz hazırız. Ancak tanımadığınız insanların hakkında ne cüretle atıp tutuyorsunuz? Başkalarının hakkında onların gıyabında ileri geri konuşma hakkını nereden buluyorsunuz? Bu ne çirkin yakıştırmalar? Nasıl bir ruh hali içindesiniz?

Bu kişiler eski yönetici olduklarını iddia etmekteler ve onların döneminde böyle şeylerin olmadığını belitmişler. O dönemlerdeki Patrik başta olmak üzere tüm din adamlarını bir gözden geçirsinler. İnsanlara iftira atmaz, karalamaz yer altından çeşitli entrikalar çevirip insanların şerefi ve namusu ile oynamazlardı. Bir de şimdi gözden geçirsinler. Bir şeyi bilip bilmeden araştırmadan yargısız infaz etmişler mi? Bilmedikleri konularda birilerini ulu orta yerden yere vurup kurda kuşa yem yapmaya çalışmışlar mı?

Yeğişe Vrt. Uçkunyan hiç sebepsiz yere olayları bilmeden sırf kendi ruhanisinin yandaşı olsun diye Facebook sayfalarında tarafımıza olmadık hakaretler etmektedir. Bir din adamı bir vakfın yönetim kurulu başkanına bir paragraf içinde en az 10 kere ruh hastası der mi? Hakaret eder mi? Kendini Yebiskobos sanan Zadik Apğ. Babikyan, papaz koltuğunun altına basamak yapıp yükseltemeye kalkışıyor. Kendisine görevlerini hatırlatıp, "Nışharksız badarak niye yapıyorsun?" diye sorduğumuzda da üstümüze saldırıyor. Canımızı zor kurtarıyoruz. Korkumuzdan kaçıyoruz. Öyle bir saldırıyor ki her şeyi yapacak bir ruh hali içinde. Artun Damatyan tek tek insanları arayıp tarafıma olmadık hakaretler ediyor. Çünkü kamera kayıtlarından haberi yok. Çünkü öyle emir almış. Bunların hepsi belgelidir.

Sarkis Külegeç ve Melkon Karaköse beyefendiler, bizler de hep şu duyumu alırız, hep kulaktan kulağa dolaşır; “ÇOK ESKİ YÖNETİCİLER o dönemlerde bu kadar iletişim olmadığından kapalı kapılar ardından hep vakıf mallarını satıp zimmetlerine geçirmiş” derler. Efendi! Bir yönetici 35 veya 16 SENE NASIL KALIR O GÖREVDE VE NİYE KALIR o görevde sormazlar mı insana? Niye 35 sene yöneticilik yaptın da birkaç dönem yaptıktan sonra bırakmadın efendi? Seni orada tutan neydi? Önce bunların cevabını verin sonra çamur atın insanlara. Eğer iddialarınız konusunda bildiğiniz bir şey varsa bunları ortaya çıkarın. Eğer yoksa SUSUN! İfadeleriniz suç teşkil etmektedir. Sonra MAHKEME ÖNÜNDE HESAP VERİRSİNİZ……….

  Anasayfa - İndex  
     
 
Kilisemiz 2012Yılı ve Diğer Haberleri İçin Tıklayın
 

Kilisemiz Ziyaretleri

12 Şubat 2008 tarihinde Kuzguncuk'da yaşayan üç dine mensup hanımlar tarafından düzenlenen, üç dine mensup insanların Kuzguncuk'ta bir arada kardeşçe sevgi içinde bir arada yaşamalarını konu alan etkinlik dahilinde bu dinlere mensup öğrenci ve büyükler cami ziyaretinden sonra, kilisemizi ziyaret ettiler.

Kilisemiz çeşitli yurt içi ve yurt dışından gelen yerli ve yabancı turistler, okullar tarafından sık sık ziyaret edilmektedir.

Turlar

Kilisemiz Tadilat işleri

Kilisemiz kalorifer tesisatı Vaillant Firmasının Temmuz 2007 ayı içinde üç günlük çalışmasıyla döşenip bitmiştir. Tesisat İgdaş tarafından onaylanıp 17 Ağustosta 2007 tarihinde doğalgaz kullanıma açılmıştır. Doğalgaz için 3 yardımsever 1/3 oranında maddi olarak destek vermiştir. Salon ve Mutfak bölümlerine de kalorifer tesisatı ayrıca döşenmiştir.

Diğer yapılan tadilatların açıklamaları ve ayrıntıları için tıklayınız.

 

 

Duyurular

Kilisemiz Tarihçesi:

Armenian - English - Turkish

Patrik Istepanos “Ağavni” zamanında Hassa Mimarı Ohannes Amira (Serveryan) tarafından Kuzguncuk’ta inşa edilen ve 11 Mayıs 1835’de ibadete açılan kilisenin kitabesinden Bedros Ağa (Şalcıyan) tarafından masrafları karşılanarak 1861 yılında yeniden inşa edildiği anlaşılmaktadır....

During the time of Patriarch Stephen, this church was built in Kuzgunjuk by the imperial architect Ohannes Amira Serverian. The church opened on 11 May 1835. The inscription on the church tells us that it was rebuilt in 1861 the costs being met by Bedros Agha Shaldjian.....

The History of Surp Krikor Lusavoriç Armenian Church - Kuzguncuk

 

Kilisemiz ve Tüm Kiliseler Arevakal Çizelge

 

  Facebook   Gazetelerde Çıkan Haberlerimiz

İletişim ve Ulaşım- Map

Duyurular - Notice

Tarihçe - History

Agos Gazetesi - Newspaper

Sözlük - Dictionary

2012 Yılı Haberler

Restore

Jamanak Gazetesi - Jamanak 2011

Ermenice Yazı Tipleri - Armenian Font

2011 Yılı Haberler

Turlar

Marmara Gazetesi - Marmara2010

Ermenice Sözlük Nayiri

2009 - 2010 Yılı Haberler

2007 Madağ

Marmara2011 - Marmara2012

WebMail

2008 Yılı Haberler

2009 Madağ

Marmara2013

Haber- News - Lurer - Arşiv

2009 Arevakal

  Paros Dergisi

2762 Numaralı Kanun (Mülga)

5737 Sayılı Vakıflar Kanunu  Yeni

Vakıflar Yönetmeliği (yeni)