Surp Krikor Lusavoriç Kilisesi
Kuzguncuk - Istanbul
Surp Krikor Lusavoriç Armenian Church - Kuzguncuk

Church Of Saint Gregory The Illuminator - Kuzgunjuk

 

Sözlük - Dictionary

Apeğa = Bekar Kahana
Asdvadz = Allah, Tanrı, God
Asdvadzadzin = Karnında Tanrı Taşımış Olan; Meryem Ana
Badarak = Sunu, Kurban
Der = Rab (Tanrı); Efendi (insan)
Episkopos = Kilisedeki 3. ve en büyük rütbe, Gözetmen, Bakan
Episkoposapet = Birinci başepiskopos
Gatoğigos = Dünyadaki tüm Ermeni episkoposlarının birincisi, Episkoposapet
Gisasargavak = Astsargavak; Tbir ile Sargavak arasındaki ara rütbe
Hankisd = Huzur, Esenlik, Istirahat
Hisus = İsa
Hokehankisd = Ölenlerin huzuru için yapılan dua töreni
Hoki = Ruh
Hovhannes = Yuhanna, John, Johannes, Johan, Ioannis
Kahana = Kilisedeki 2. büyük rütbe, Papaz, Presbiteros, Kahin
Katolikos = Gatoğigos
Krisdos = Mesih
Markare = Peygamber
Sargavak = Kilisedeki 1. büyük rütbe, Diyakos, Şemmas
Srpazan = Kutlu soydan gelen, Azizler soyundan
Surp = Kutlu, Aziz, Kutsal
Stepanos = Stefan, Stephen, Esteban
Takavor = Kral
Tbir = ilahi veya dini metin okuyan
Tbrats = Tbirlere ait
Tas = Sınıf, Ders, Grup
Urar = Uraragir Tbir, Gisasargavak ve Sargavak rütbelerini simgeleyen ve sol omuza asılan törensel atkı
Uraragir = İncil okuyan Tbir’lere verilen urar taşıma yetkisi
Vartabed = Apeğalara verilen “Hoca” ünvanı; Din öğretmeni
Zıvart = Mutlu
Zıvartun = Melek
Zıvartnots = Meleklerin bulunduğu mekan

Kaynak: Lraper

 

 

     

Gazetelerde çıkan haberlerimiz

İletişim ve Ulaşım- Map

Tarihçe

Index

Agos Gazetesi

Restore

Duyurular

Turlar

Jamanak Gazetesi

Ermenice Yazı Tipleri - Armenian Font

Kilisemizden Haberler

2007 Madağ

Marmara Gazetesi