Surp Krikor Lusavoriç Kilisesi
Kuzguncuk - Istanbul
Surp Krikor Lusavoriç Armenian Church - Kuzguncuk

Church Of Saint Gregory The Illuminator - Kuzgunjuk

 

10 Kasım 1988 yılında Galata Surp Krikor Lusavoriç Kilisesinde Kahinlik takdisi almış alan Peder Der barkev Nalbantyan 01.03.2009 tarihinde yine bir Arevakal dönemi kilisemize atanmıştı. Kilisemizde ilk kez 2009 yılı son Arevakal ayinini sunan Peder Der Barkev Nalbantyan, 24.02.2010 tarihinde ikinci Arevakal ayininden sonra kilisemizdeki görevini tamamladı.

  Peder Barkev Nalbantyan 2009  
     
     
     

Kuzguncuk S.Krikor Kilisesinde Utorek Badarakı

 

Çarşamba günü Rab İsa Mesih’in beden alışının ve doğumunun 8.günü dolayısıyla Kuzguncuk S. Krikor Lusavoriç Kilisesi’nde Sabah Ayini ve S.Badarak icra edildi. Değişik semtlerden gelen imanlıların katılımıyla bu kutsal gün coşkuyla kutlandı. Sabah ayini ve S.Badarak Bay Misak Çamyapan’ın önderliğinde ve kilisemizin tıbirlerinin katılımıyla gerçekleşti.

S. Badarakı kilisemiz Ruhanisi Der Barkev Kahana Nalbantyan icra etti ve Badarakın bitiminde cemaate şaragandan almış olduğu bir cümleyle öğüt verdi. Öğüdünde vaftizin önemini ve neden vaftiz olmamız gerektiği hakkında açıklamalarda bulundu. Vaftizin ilk amacının günahlardan temizlenmek olduğunu söyledi. Ayrıca hepimizin vaftiz sırasında Gınkahayrımız tarafından iman, ümit ve sevgi hazinelerini aldığımızı ve bu değerleri ömrümüzün sonuna kadar kullanmamızı ve başkalarına aktarmamızı söyledi. Ayrıca Her birimizin taşıdığı isimlerin özel bir anlamı olduğunu ve isimlerimize sahip olmamızı ayrıca vaftiz andımızı gözden geçirmemizi ve aksayan taraflar var ise düzeltmemizi istedi.

Peder Der. Barkev Nalbantyan

15.01.2010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Orucun Kutsal Kitap’taki Yeri

İşaya Peygamber kitabında oruç tutmanın biçimsel bir şey olmadığını anlatıyor. Rab bu konuda şöyle diyor:”İşte, siz orucunuzun gününde işinizin peşindesiniz, kavga ve çekişme için ve kötülük yumruğuyla vurmak için oruç tutuyorsunuz, bugün öyle oruç tutuyorsunuz ki yüksek yerde sesinizi işittiresiniz. Benim seçtiğim oruç, insanın canını alçaltacağı gün, böyle mi olur? Saz gibi başını eğmek, altına çul ve kül sermek mi? Buna mı oruç, Rabbe makbul gün, diyorsun?” (İşaya 58:3-5)

Bu şekilde tutulan orucun Rab reddediyor ve kişinin tuttuğu oruç bereket yerine lanet getiriyor. Bu sebeple Ferisi ve vergi mürtezimi benzetmesinde de kendisini büyük görüp, günahkârı küçümseyen ve aşağılayan Ferisinin orucu kabul edilmedi. Ferisi Rabbin şeriatını yerine getiriyordu. Hatta şeriatta yazılmış olmadığı halde Ferisilerde alışkanlık olan haftada iki gün oruç tutma geleneğini sürdürüyordu. Ancak İşaya’daki emirler unutulmuştu ve tutulan orucun bir değeri yoktu. Eski ahitte Rab’bin istediği oruca örnek olarak Nine ve halkının orucunu gösterebiliriz. Oruç canını alçaltmak için gerekliydi. Ancak kötü işlerden dönmek, pişman olmak ve Rab’bin merhametine sığınmak daha önemliydi. Sonuç olarak oruç tutan kişinin kötü işleri bırakması, tövbe etmesi, günahlarını kabul etmesi, fakirlere, düşkünlere ve muhtaç olanlara yardım etmesi gerekir. Bugün işte oruca yaklaşıldığında cemaat hayatında oruç birleştirici ve esenlik sağlayan bir etken durumuna gelir. İşaya’da Rab bize oruç tutarken merhametin önemini anlatıyor. Yukarıda anlatılan iyi işler sadece oruç dönemine mahsus değil, onlar her zaman bir Hıristiyan’ın yapması gereken olağan işlerdir.

Peder Der. Barkev Nalbantyan

25.01.2010

 
     
     
     
     
     
     

 

     

Gazetelerde çıkan haberlerimiz

İletişim ve Ulaşım- Map

Tarihçe - History

Restore

Agos Gazetesi - Newspaper

Sözlük - Dictionary

Duyurular - Notice

Turlar

Jamanak Gazetesi - Newspaper

Ermenice Yazı Tipleri - Armenian Font

Kilisemizden Haberler

2007 Madağ

Marmara Gazetesi - Marmara2010