Surp Krikor Lusavoriç Kilisesi
Kuzguncuk - Istanbul
Surp Krikor Lusavoriç Armenian Church - Kuzguncuk

Church Of Saint Gregory The Illuminator - Kuzgunjuk

 

2762 Numaralı Kanun (Mülga)

5737 Sayılı Vakıflar Kanunu  Yeni

Vakıflar Yönetmeliği (yeni)

 

     

Cemaat Vakfı Seçimleri ve Seçmen Listeleri Hakkında 

Cemaat Vakıflarımızın Seçim Çevresi, 27 Eylül 2008 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanıp yürürlüğe giren  Vakıflar Yönetmeliği'nin, 29. Maddesinin Seçim Çevresi bölümünde "Cemaat Vakıflarının seçim çevresi, Cemaat vakfı hayratının bulunduğu ilçe, o vakfın seçim çevresidir." Olarak belirtilmiştir.

 Buna göre aynı ilçede birden fazla cemaat vakfı olduğu takdirde, o ilçede yaşayan cemaat, seçimi olan vakıflarda ayrı ayrı oylarını kullanabileceklerdir. Yani artık o sokak senin bu sokak benim anlayışı ortadan kalkmıştır. Bazı Vakıflar 3-4 sokak fazla seçmen bölgesi bulunduğu için de kendi kendilerini merkez vakıf  ilan etmişlerdi.

 İçinde bulunduğu ilçede yaşayan 18 yaşını doldurmuş aynı cemaatin mensupları, o ilçede kaç vakıf varsa aynı seçim listesi de her vakıfta bulunmalıdır. Vakıflarımız Seçim listelerini ölümler ve İlçe dışına taşınan seçmenler temizlenerek güncellenmelidir. Cemaatimiz de İlçelerinde bağlı bulunduğu vakıflara giderek tüm bilgilerini kayıt ettirmelidir. İlçelerinde birden fazla vakıf varsa diğer vakıflara da kaydolmalıdırlar.

 Örnek olarak aynı ilçede dört vakıf varsa, aynı seçim listesi her dört vakıfta da olmalıdır. Bu liste o ilçedeki 18 yaşını doldurmuş tüm cemaat seçmenlerini kapsamaktadır. Bu dört vakfın aynı gün seçim yaptıklarını varsayarsak, aynı seçmen her dört vakıfta da aynı gün oy kullanabilecektir. Veya aynı ilçedeki bu dört vakıf aralarında anlaşarak uygun gördükleri kendi aralarındaki bir vakfa, kendi ilçelerindeki seçimi yapılacak vakıfların adına dört ayrı sandık koyarak seçimi gerçekleştirebilirler. Böylece seçmenin dört vakfı dolaşması da gerekmez. Bu tamamen Vakıfların kendi alacakları kararlarla ilgilidir.

 Eğer bu dört vakfın seçimleri değişik tarihlerde yapılacaksa, o zaman içinde bulundukları ilçedeki cemaatin seçmenleri zaten gidip seçim olan vakfa oylarını atabileceklerdir.

Bu konu 4. vakıf handa yapılan toplantıda tarafımdan konuşmacılara özel olarak sorulmuş ve yukarıda yazdığım bilgiler bana sunulmuştur. Cemaat Vakıfları Temsilcisi Laki Vingas ile de gerek o gün gerekse bu metni yazdığımda konuyu kendisiyle görüşüp fikir birliğine varmış bulunuyoruz. Yorumumuz aynıdır.

 İlgili Madde aşağıdadır: 

Cemaat Vakfı Yöneticilerinin Seçimi

Seçim Çevresi

MADDE 29 – (1) Cemaat vakfı hayratının bulunduğu ilçe, o vakfın seçim çevresidir. Ancak, vakfın müracaatı üzerine bölge müdürlüğünce yapılan araştırma sonucuna göre; cemaat vakfının bulunduğu ilçede yeterli cemaatin bulunmaması hallerinde vakfın bulunduğu il, vakfın bulunduğu il mücavir alanında yeterli cemaatin bulunmaması halinde ise cemaati en fazla olan çevre il Genel Müdürlükçe seçim çevresi olarak ilan edilebilir.

Vakıflar Yönetmeliği ve 5737 Sayılı Vakıflar Kanunu linklerinden ilgili kanun ve yönetmeliklerin tamamını okuyup bilgilenebilirsiniz.

Edvart Ayvazyan

 

 
2762 Numaralı Kanun (Mülga) 5737 Sayılı Vakıflar Kanunu  Yeni Vakıflar Yönetmeliği (yeni)

Ekler

Kaynak: Başbakanlık
Ek-3 (Yurtdışından Yardım/Bağış Alma Bildirimi) Ek-4 (Yurtdışına Yardım/Bağış Yapma Bildirimi)
Ek-5 (Taşınmaz Mal Bildirimi) Ek-6 (İktisadi İşletme/Şirket Kurma Bildirimi)
Ek-8 (Mülhak Vakıflara ait Hesap Cetveli)
Ek-9 (Vakıflar Genel Müdürlüğü Aşevi Hizmeti Başvuru Formu) Ek-10 (Yoklama Belgesi)
Ek-11 (Muhtaç Aylığı Başvuru Formu) Ek-12 (Muhtaç Aylığı Değerlendirme Kriteri)
Ek-13 (Muhtaç Aylığı Onayı) Ek-14 (Yoklama Belgesi)
Ek-16 (Vakıflar Genel Müdürlüğü Eğitim Yardımı Değerlendirme Kriteri)
Ek-19 (Vakıf Temsilcisi Bildirimi (Yeni / Mülhak / Cemaat Vakfı)
Ek-21 (Vakıflar Meclisi Üye Adayı Başvuru Formu) Ek-22 (Müfettiş Yardımcılığı Yarışma Sınavı Başvuru Form)

 

     

Gazetelerde çıkan haberlerimiz

İletişim ve Ulaşım- Map

Tarihçe - History

Restore

Agos Gazetesi - Newspaper

Sözlük - Dictionary

Duyurular - Notice

Turlar

Jamanak Gazetesi - Newspaper

Ermenice Yazı Tipleri - Armenian Font

Kilisemizden Haberler

2007 Madağ

Marmara Gazetesi - Newspaper