Surp Krikor Lusavoriç Kilisesi
Kuzguncuk - Istanbul
Surp Krikor Lusavoriç Armenian Church - Kuzguncuk

Church Of Saint Gregory The Illuminator - Kuzgunjuk

 

 

 

   

07 Haziran 2009 Pazar

 

Kilisemizin ananevi İsim ve Madağ günü, Ark. Aram Srp. Ateşyan’ın Başkanlığında, Gerçekleştirilen dini töenlere ve surp badarakı Kilisemiz Ruhanisi Der Barkev Nalbantyan Sundu. Horana ve Kutsal Sofraya Sargavak Agop Bulamacıyan ve uraragir Vartan Maksutyan Hizmet ettiler. Surp Badarak, Getronagan Korosu Şef Ovsanna Kalenderin yönetiminde Bayan Kristin Salmaslı'nın Orgu eşliğinde seslendirildi.

 

 

 

 

 

Sırpazan Hayrın vaazının ağırlıklı konusu Yeğya  Markarenin üzerindeydi. O'nun hayatıyla ilgili kesitler vererek kendisinin alışılmamış bir şekilde ölümü görmeden göğe çekildiğini ve diğer azizlerin içinde özel bir yeri olan, kilise takvimlerinde yalnızca pazar günü hatırlanan bir peygamber olduğunu belirtti. Aynı zamanda Yeğya Ateş peygamberi olarak da anılır. "Ateş gibi temizleyen." Eski Ahitte en güçlü peygamberlerden biri olduğunun altını çizdi. Ateşe tapanlara karşı büyük savaş verdiğini, tek tanrı inancını yaydığını, güçlü imanının kendisinin ve karakterindeki doğruluğunu, adilliği ortaya çıkan en önemli özelliğinden biri olduğunu anlattı.

Ayrıca insanların bugün geldiği yerin önemli olduğunu, dün nerde oldukları değil bu gün nerde olduğuna bakılmalıdır diyerek vaazını bitirmiştir.

Surp Badarakın bitimindeki madağ kutsamasında Kilisenin kurucuları, Hovannes Amiral Serveryan, Bedros Şalcıyan, Gülizar İspeçeryan ve kilisemizin uzun yıllar önceki Ruhanimiz Rahmetli Yeğya Şuşanyan Kahana özel Hokehankist ayiniyle anıldılar.

Yönetim Kurulu Kilise bahçesinde Ruhani Kurul Başkanı, Aram Ateşyan, Derhayrımız, sargavaklarımız, koro üyelerine ve cemaatimize bir sevgi yemeği düzenledi.

 

 

 

Aram Srp. Riyasetindeki yemekte Yönetim Kurulu Başkanı Edvart Ayvazyan Kilisenin bütçesini okudu. Geçmiş yıl ve bu dönemde gerçekleştirilen projeler ve gelecekte yapılacak olan  işler için bilgi verdi. Konuşma sonunda özellikle Aram Sırpazana, Yapılan ve yapılacak işler için göstermiş olduğu destekten dolayı, Getronagan Korosu, Kadınlar Kolu, kilise koro üyelerine teşekkür etti. Kilisemiz Derhayrından Ruhani çalışmalarından dolayı memnuniyetini bildirdi.

Kilisenin tapu işlemleri çalışmalarına hızla devam edildiğini bunlar içinde bir tapunun alınması son aşamasına gelindiğini belirttikten sonra yapılması gereken işlerden söz etti ahşap kısmı çürüyen Vernadun yenilenmesi, Horan arkasının tamamen elden geçmesi, Kilise ön kapısına yapılacak bir ön giriş yapılması için Patrikhaneye projeler  hakkında bilgi verilip onay alındığını ve bu işler için gereken maddi tutarı açıkladı.

Her çarşamba Surp Badarak Ayininin gerçekleştiğini, uzak semtlerden akın akın inanların geldiğini ve bu dostluk ortamının devamının sağlanacağına dair çalışacaklarını ve bu çalışmalar için halkın desteğinin hep kilisemizde olduğunu belirtti.

Jamanak Gazetesinden Sayın Ara Koçunyan, Altımermer Surp Hagop Kilisesi Kadınlar Kolu, Üsküdar Surp Garabed Kilisesi temsilcisi Kuzguncuk Mahallesi Muhtarı Sayın Ali Faik Kaptan bu günümüzde bizimle beraber oldular

Hep diyoruz Kilisemiz belli bir semtin, belli bir sokağın kilisesi değil. Bu gün bu bir kez daha kanıtlandı ki kilisemize komşu ilçe belediyelerince hiç bir otobüs tahsis edilmediği halde, inananlar kendi imkanlarıyla İstanbul'un dört bir yanından akın akın gelerek kilisemizi tıka basa doldurmuştur. Yaptığımız işlerin doğruluğu ve elde ettiğimiz sonuçlar bizi son derece sevindirmekte ve manen güçlendirmektedir. Bu gün itibariyle her tarafta, özellikle kendi ilçemizde dahi çeşitli etkinlikler yapılmasına rağmen kilisemizin hınca hınç dolması gurur ve onur vericidir.

     

 

     

Gazetelerde çıkan haberlerimiz

İletişim ve Ulaşım- Map

Tarihçe - History

Restore

Agos Gazetesi - Newspaper

Sözlük - Dictionary

Duyurular - Notice

Turlar

Jamanak Gazetesi - Newspaper

Ermenice Yazı Tipleri - Armenian Font

Kilisemizden Haberler

2007 Madağ

Marmara Gazetesi - Newspaper