Surp Krikor Lusavoriç Kilisesi
Kuzguncuk - Istanbul
Surp Krikor Lusavoriç Armenian Church - Kuzguncuk

Church Of Saint Gregory The Illuminator - Kuzgunjuk

Duyurular - Notice

 
 
     
Agos Gazetesi Çıkan Haberlerimiz Jamanak Gazetesi Çıkan Haberlerimiz 2011 Marmara Gazetesi Çıkan Haberlerimiz 2012
     
     

Büyütmek İçin Resimlere Tıklayınız - Click Images To Enlarge


 

10 Haziran 2012 Pazar Kilisemizin Ananevi İsim günü Patrik Genel Vekili Baş Episkopos Aram Ateşyan'ın riyaset ettiği ayinler Kilisemiz Ruhanisi Rahip Zadik Babikyan'ın sunumu ve Getronagan Korosu ile çok sayıdaki tıbirlerimizin icrası ile gerçekleşti.

 

 

10 Haziran 2012 Pazar Kilisemizin ananevi İsim ve Madağ günü, Başepiskopos Aram Ateşyan Başkanlığında Dini törenler gerçekleştirildi. Surp Badarakı Kilisemiz Ruhanisi Rahip Zadik Babikyan Sundu. Horana ve Kutsal Sofraya Agop Srg. Papazyan, Vahram Srg. Lüleciyan, Krikor Ur. Samuelyan, Ardaş Ur. Madatyan Hizmet ettiler. Surp Badarak, Şef Ovsanna Kalender yönetimindeki Getronagan Korosu tarafından, Kristin Salmaslı'nın Orgu eşliğinde seslendirildi.

 

Sabah Duaları ise Prg. Murat Ur. İçlinalça Yönetiminde Kilisemiz Koro üyeleri tarafından seslendirildi.Caşu Kirki Vahram Srg. Lüleciyan, Caşu Avedaranı Agop srg Papazyan okudu ve Verapurumu Vahram Srg. Lüleciyan yaptı.

 

Bu kutsal günde ayinlere katılmak isteyen inananlar sabahın erken saatlerinden itibaren tamamen kendi imkanları ile gelerek kilisemizi tıka basa doldurdular. Saat 11:00 de kapılara kadar hınca hınç kilisemizi doldurmuş ve hala gelmeye devam ediyordu.

 

 

Sabah saat 08:30 de Der Zadik Apğ. Babikyan tarafından başlayan sabah duaları saat 11 de sona erdi. Surp Badarak ise bittiğinde saatler 13:30'u gösteriyordu.

Aram Srp. Vaazında insanların birbirinin yargılamaması gerektiğini anlattı. İncil'den ayetlerden örnekler verdi.

Vaaz Sonrası Rabbin Duası, Der Voğormya Dualarından sonra, Vahram Srg. Lüleciyan tarafından okunan Tövbe duasından sonra Zadik Apğ. Babikyan'ın elinden inananların büyük çoğunluğu hağortutyun aldı.

Hayrabed Duası, Hokehankist ve Madağ okuma dualarından sonra ayinler sona erdi.

Ayinlere ve sevgi sofrasına çeşitli vakıflarımızın temsilcileri, Beth Yaakov Sinagoğunun Yönetim Kurulu Başkanı Beto Adoto ile İbrahim Bardavit de katıldı.

 

Ayinlerden Sonra Kilisemiz bahçesinde Kadınlar Kolumuz tarafından hazırlanıp Yönetim Kurulumuz tarafından verilen sevgi sofrasında Yönetim Kurulu Başkanı Edvart Ayvazyan Kilise ile ilgili çalışmaları hakkında bilgiler verdi.

 

 

Vahram Srg. Yönetim Kurulumuza ve kadınlar kolumuza yaptığı bir teşekkür konuşmasından sonra, Getronagan Korosunun söylediği şarkılarla sevgi sofrası daha da şenlendi. Özellikle Vahram Srg. ve Ovsanna Kalender'in muhteşem icraları ile söyledikleri şarkılar, hem hüzünlendirdi hem neşelendirdi. Sevgi Sofrası geç saatlere kadar bı sevgi dolu neşeli ortamda devam etti.

 

 

 

 

 

     
     
Kilisemiz 2011Yılı ve Diğer Haberleri İçin Tıklayın
     

 

Kilisemiz Ziyaretleri

12 Şubat 2008 tarihinde Kuzguncuk'da yaşayan üç dine mensup hanımlar tarafından düzenlenen, üç dine mensup insanların Kuzguncuk'ta bir arada kardeşçe sevgi içinde bir arada yaşamalarını konu alan etkinlik dahilinde bu dinlere mensup öğrenci ve büyükler cami ziyaretinden sonra, kilisemizi ziyaret ettiler.

Kilisemiz çeşitli yurt içi ve yurt dışından gelen yerli ve yabancı turistler, okullar tarafından sık sık ziyaret edilmektedir.

Turlar

Kilisemiz Tadilat işleri

Kilisemiz kalorifer tesisatı Vaillant Firmasının Temmuz 2007 ayı içinde üç günlük çalışmasıyla döşenip bitmiştir. Tesisat İgdaş tarafından onaylanıp 17 Ağustosta 2007 tarihinde doğalgaz kullanıma açılmıştır. Doğalgaz için 3 yardımsever 1/3 oranında maddi olarak destek vermiştir. Salon ve Mutfak bölümlerine de kalorifer tesisatı ayrıca döşenmiştir.

Diğer yapılan tadilatların açıklamaları ve ayrıntıları için tıklayınız.

 

 

Duyurular

Kilisemiz Tarihçesi:

Armenian - English - Turkish

Patrik Istepanos “Ağavni” zamanında Hassa Mimarı Ohannes Amira (Serveryan) tarafından Kuzguncuk’ta inşa edilen ve 11 Mayıs 1835’de ibadete açılan kilisenin kitabesinden Bedros Ağa (Şalcıyan) tarafından masrafları karşılanarak 1861 yılında yeniden inşa edildiği anlaşılmaktadır....

During the time of Patriarch Stephen, this church was built in Kuzgunjuk by the imperial architect Ohannes Amira Serverian. The church opened on 11 May 1835. The inscription on the church tells us that it was rebuilt in 1861 the costs being met by Bedros Agha Shaldjian.....

The History of Surp Krikor Lusavoriç Armenian Church - Kuzguncuk

 

İletişim ve Ulaşım- Map

Facebook

Tarihçe - History

Gazetelerde Çıkan Haberlerimiz

Sözlük - Dictionary

Duyurular - Notice

Restore

Agos Gazetesi - Newspaper

Ermenice Yazı Tipleri - Armenian Font

2011 Yılı Haberler

Turlar

Jamanak Gazetesi - Jamanak 2011

Ermenice Sözlük Nayiri 2009 - 2010 Yılı Haberler

2007 Madağ

Marmara Gazetesi - Marmara2010

WebMail

2008 Yılı Haberler

2009 Madağ Marmara2011
Haber- News - Lurer - Arşiv

2009 Arevakal

   

2762 Numaralı Kanun (Mülga)

5737 Sayılı Vakıflar Kanunu  Yeni

Vakıflar Yönetmeliği (yeni)