Surp Krikor Lusavoriç Kilisesi
Kuzguncuk - Istanbul
Surp Krikor Lusavoriç Armenian Church - Kuzguncuk

Church Of Saint Gregory The Illuminator - Kuzgunjuk

     

01.04.2009  Çarşamba

Kilisemizde Son Arevakal Ayini Der. Zakeos Dz. Vrt. Ohanyan Riyasetinde, Der. Barkev Nalbantyan, Der. Goryun Fenerciyan ve 13 tıbirin katılımı ile icra edildi. Sabah saat onda tıka basa dolan kilisemiz saat 12 de hala akın akın gelen inananlarla doldu. Tam yedi otobüsün geldiği kilisemize özellikle hayr mer duasını tüm inananlar tek bir ağızdan söyledi. 

Der. Zakeos Dz. Vrt. Ohanyan önce Ermenice verdiği vaazda, "cemaatimizin Türkçe Vaaz, Ermenice Vaaz  konusuna değindi ve biz de şaşırdık Vaazı Türkçe mi Ermenice mi verelim" diyerek devam etti:

"Başka dinlerde insanlar anlamadıkları bir dilden ibadet ediyorlar bir şey demiyorlar ama biz kendi dilimizle anlatıyoruz gene olmuyor" dedi. Türkçe Vaaz bölümünde ise Cemaat hayatı Ne kadar tahammülsüz olduğumuzdan ve birşeyleri koruyacağız diye, birşeyleri kolaylıkla nasıl elden avuçtan çıkarttığımızı anlattı. İsa Mesih'in neler yaptığını, yaptığı iyilikleri anlattı. Ama insanlar buna karşılık Onu çarmıha gerdi. Yargılanışını, Barnabau adlı azılı suçluyu İsa Mesih'e tercih ettiklerini anlattı.

 

 

 

 

 

Hıristiyan'ın İman, ümit ve sevgi üçgeninin içinde, Büyük oruç döneminin neredeyse bittiğini, Arevakallar, hısgumlar Kiliseleri gezdiğimizi, usanmadan 4 saat, beş saat dua ettiğimizi, oruç tuttuğumuzu, bunları neden yaptığımızı sordu ve cevapladı; Biz buraya sadece Arevakal yapmaya gelmedik, Biz buraya bağışlanmaya, arınmaya, temizlenmeye geldik asıl amaç budur. İsa Mesih Çarmıha gerildi neden? Günahlarımıza karşılık bizi bağışlamak, günahlarımızdan bizi arındırmak için. Bizi kurtaracak olanın Merhamet olduğunu, sevginin ilahi, ruhani sevgi, Tanrı sevgisi olması gerektiğini anlattı. Birbirimizi sevmemiz gerektiğini ama Hisus düşmanlarınızı sevin derken biz dostlarımızı bile sevemiyoruz ki dedi. S. Zadiği karşılamaya hazırlandığımız şu günlerde Zadiğin bağışlama bayramı olduğunu şimdi bu vaazı dinledikten sonra kiliseden çıktığınızda az sonra evlerimize gideceğiz inşallah. Dargın olduğunuz insanlar varsa gidin barışın, affedemediğiniz insanlar varsa gidin affedin ve onları affettiğinizi söyleyin. Eğer af dilemeniz gereken insanlar varsa gidin af dileyin diyerek vaazını bitirdi.

 

Vaaz sonrası tüm kilise cemaatimiz inananları hep bir ağızdan Der Voğormya duasını yüksek sesle coşkuyla okuyarak bağışlanmaya hazır olduklarını gösterdiler.

Ayinler sonrası verilen Hokecaşa inanalar katıldı.

 

 

 

Bu arada kilisemize sabah saat on gibi Çengelköy'deki Üsküdar İmam Hatip Lisesi 80 öğrenci ve 3 öğretmenle kilisemize gelerek tüm ayinlere katıldılar. Kilisemizde bu yüzden iğne atsan yere düşmez tabiri ile, yaklaşık 300 kişilik bir insan topluluğu oluştu. Daha Önce kilisemiz derhayrı Der. Barkev Nalbantyan'dan izin alarak gelen Lisesiler,  Kiliseye girmeden Der. Zakeos Dz. Vrt. Ohanyan'dan da izin alınarak ayine katılmaları sağlanmıştır.

Tüm ayinleri sıkılmadan izleyen Lisesiler Der. Zakeos Dz. Vrt. Ohanyan'ın da vaazını aynı dikkatle dinlediler.

Ayinler bittikten sonra cemaatimiz inananlarının bir kısmı kiliseyi terk ederken, bir kısmı hokecaşa katılmak üzere salona çıkarken Üsküdar İmam Hatip Lisesi öğrencileri de kilisede kalarak yaklaşık birbuçuk saat kadar Der. Zakeos Dz. Vrt. Ohanyan'ın kendilerine Hıristiyanlık konusundaki açıklamalarını dinlediler. Daha sonra gerek öğrencilerin, gerek öğretmenlerinin soru - cevap şeklinde geçen bilgi alışverişi ile Hıristiyanlık konusunda bilgilenen İmam Hatip Lisesi öğrencileri mutlu bir şekilde kilisemizden ayrıldılar.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

Gazetelerde çıkan haberlerimiz

İletişim ve Ulaşım- Map

Tarihçe - History

Restore

Agos Gazetesi - Newspaper

Sözlük - Dictionary

Duyurular - Notice

Turlar

Jamanak Gazetesi - Newspaper

Ermenice Yazı Tipleri - Armenian Font

Kilisemizden Haberler

2007 Madağ

Marmara Gazetesi - Newspaper